Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor.

Centar za socijalnu skrb će na zahtjev osobe koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca rješenjem kojim priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata među ostalim:

  •  utvrditi status ugroženog kupca,
  •  odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju, odnosno mjesečni iznos naknade za
    ugroženog kupca energenata te
  • odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata, odnosno način isplate
    naknade za ugroženog kupca energenata.

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, centar za socijalnu skrb će rješenjem ukinuti rješenje kojim se priznaje predmetno pravo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.