Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Jednokratna naknada može se priznati korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu.

Centar za socijalnu skrb može iznimno priznati jednokratnu naknadu korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja u slučaju ako potreba nije zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi – 2.500,00kn, odnosno sedam osnovica – 3.500,00kn za kućanstvo.

Uvećana jednokratna naknada

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

 •  osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika. Osnovni troškovi pogreba obuhvaćaju standardnu opremu bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene.

Jednokratnu naknadu  nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje (do iznosa osnovnih troškova pogreba) fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

POPIS ISPRAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NAKNADU

 1. Zahtjev.
 2. Dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice), za sve članove kućanstva.
 3. Rodni list nadležnog matičnog ureda, za podnositelja zahtjeva.
 4. Izjava o zajedničkom kućanstvu.
 5. Potvrda o primanjima za sve članove kućanstva u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za svaki mjesec (plaća, mirovina, naknade mior-a, naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr.
 6. Uvjerenje hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nadležne područne službe,za sve nezaposlene, a radno sposobne,članove kućanstva.
 7. Potvrda hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nadležne područne službe, o naknadi mirovine, te  naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili bolovanja.
 8. Potvrda škole ili fakulteta o redovitom školovanju.
 9. Dokaz u slučaju primanja ili davanja uzdržavanja djeteta:
  •  Posljednja sudska presuda
  •  Pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje
 10. Potvrda zemljišno-knjižnog odjela nadležnog općinskog suda, o nekretninama na kojima se vode uknjiženi članovi kućanstvu.
 11. Potvrda porezne uprave, nadležnog područnog ureda, o visin dohotka, za sve članove kućanstva.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.