Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čine pet članova , koje imenuje nadležno ministarstvo i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik područne (regionalne) samouprave – Dubrovačko-neretvanske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

 

Ravnatelj

Centar vodi ravnatelj kojeg imenuje Upravno vijeće  temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće je savjetodavno i stručno tijelo Centra kojeg čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroj, godišnji plan i program kao i stručni rad Centra.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.