Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Poštovani,

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05) i članku 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 111/05) raspisalo Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Povećanje naknade  njegovateljima/roditeljima njegovateljima

Člankom 67. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona, kao i prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenoga osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Odlukom o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (Narodne novine, broj 114/14) propisano je da osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi iznosi 500,00 kuna.

Uredbom o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 64/20, u daljnjem tekstu: Uredba) povećana je visina iznosa naknade osobama kojima je priznat status roditelja njegovatelja/njegovatelja s pet na osam osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi, što iznosi 4.000,00 kuna.

Člankom 2. stavkom 2. i 3. Uredbe o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi Vlade Republike Hrvatske propisano je da roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj kojemu je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja u visini utvrđenoj člankom 67. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi, od dana stupanja na snagu ove Uredbe naknadu ostvaruje u visini utvrđenoj ovom Uredbom. Centar za socijalnu skrb će navedenom roditelju njegovatelju odnosno njegovatelju od dana stupanja na snagu ove Uredbe po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj Uredbom.

Člankom 3. Uredbe propisano je stupanje na snagu Uredbe od 1. lipnja 2020. godine.

Korisnicima prava na status njegovatelja/roditelja njegovatelja povećana naknada  se isplaćuje od mjeseca srpnja 2020. godine.

Korisnicima prava na status njegovatelja/roditelja njegovatelja povećana naknada  isplatit će se u mjesecu srpnju  za mjesec lipanj 2020. godine.

Suradnja CSS Dubrovnik i Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

U petak, 3. srpnja 2020. godine u prostorima Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik održan je sastanak na kojem su sudjelovali djelatnici Poliklinike i djelatnici Centra za socijalnu skrb Dubrovnik. Na sastanku su razmijenjene informacije o nadležnostima, te posebnostima rada Ustanova  u njihovu radu s djecom i mladima. Također su dogovoreni načini  komunikacije, radi postizanja što boljih rezultata u budućim zajedničkim radnjama. Važnost ovakvih susreta je prvenstveno usmjerena  unapređenju suradnje s drugim ustanovama.

Obavijest o ljetnom radnom vremenu

Poštovani ,

Na snazi je Odluka o rasporedu ljetnog  radnog vremena.

 

Radno vrijeme Centra je :

Od 7:00 do 15:00

Stanka za odmor: 11:30 – 12:00

 

Prijem stranaka:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 08:00 – 11:00

Utorak: 12:30 – 14:30

 

Srijedom ne primamo stranke.

Molimo cijenjene korisnike  da ukoliko imaju bilo kakve upite da nam se slobodno obrate

 

na Tel. 414-710 ili 414-711 i/ili E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr

 

Nadalje, molimo cijenjene korisnike da se pridržavaju uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju!

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

D U B R O V N I K

OBAVIJEST U SVRHU SPRJEČAVANJA POJAVE EPIDEMIJE OBOLJENJA COVID-19

Obavijest

U svrhu sprječavanja pojave epidemije oboljenja od COVID-19,

Centar će primati samo stranke,

uz obavezan prethodni dogovor

sa djelatnikom Centra, u slučaju žurnih i neodgodivih razloga

na tel. 414-710 ili 414-711 i/ili

E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr

 

Nadalje, molimo cijenjene korisnike da se pridržavaju uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju!

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

                                                    D U B R O V N I K

 

Svjetlo za Jakova 2019.

Posjete CZSS Dubrovnik

Početkom studenog o.g. posjetili smo djecu s teškoćama u razvoju koja su rješenjem Centra za socijalnu skrb Dubrovnik smještena u ustanove socijalne skrbi i udomiteljstvo na području Grada Zagreba. Zajedno sa stručnim djelatnicima ustanova, udomiteljicom i djecom razgovarali smo o trenutnim potrebama naših korisnika i planirali daljnje aktivnosti koje će doprinijeti njihovom optimalnom psihofizičkom razvoju. Potrebe kao i daljnje usluge i aktivnosti koje su u najboljem interesu djece možemo adekvatno procijeniti i pružati jedino kroz multidisciplinarni pristup i suradnju svih stručnjaka uključenih u brigu i skrb o djeci.

U tjednu od 04.11.2019. do 08.11.2019. godine djelatnici ovog Centra za socijalnu skrb posjetili su štićenike koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi u Karlovcu, Ozlju, Varaždinu, Pustodolu, Koprivnici, Bjelovaru i Zgališću. Sveukupno je posjećeno trideset štićenika.

Postavljanje detektora metala

OBAVIJEST

Centar za socijalnu skrb Dubrovnik upućuje iskrenu sućut obitelji ubijene kolegice, socijalne radnice Centra za socijalnu skrb Đakovo. Naše misli i želje za ozdravljenjem su usmjerene  našem kolegi  iz istog Centra,  koji se bori za život. U ime svih djelatnika, izražavamo potporu i sućut našim  dragim kolegama i djelatnicima Centra za socijalnu skrb Đakovo.

 

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Dubrovnik